Fertilitetsutredning

Nedanstående priser gäller från 1 januari 2024.
Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Nybesök utredning

Inkluderar läkarbesök, spermaprov, blodprover (exklusive infektionsscreening)

4 000 kr

Nybesök konsultation

Inkluderar läkarbesök när alla prover tidigare är tagna (exklusive infektionsscreening)

2 000 kr

HSSG, vid behov ultraljudsledd genomspolning av äggledarna

 2 500 kr

AMH-analys

700 kr

Infektionsprover

1 200 kr