IVF-behandling

 

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 januari 2024. Vi reserverar oss för prisförändringar, aktuell prislista vid fakturadatum gäller.

Vid IVF skall betalning ske före äggaspiration. Fakturan skickas ut vid behandlingsstart.
Kostnad för kompletterande prov som t.ex. infektionsscreening kan tillkomma

IVF-behandling vid Livio Falun

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas med embryoåterföring betalar paret 75 % .

42 000 kr

IVF-behandling där ultraljud görs och betalas på annan ort

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas med embryoåterföring betalar paret 75 % .

40 000 kr

IVF-behandling vid Livio Falun med betalning till hemortsläkare som har samarbetsavtal med kliniken i Falun.

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas får paret betala endast hemortsläkarens kostnad om inte ägguttag kan göras eller 75 % av klinikens kostnad samt hemortsläkarens kostnad om ingen embryoåterföring kan göras.

33 250 kr

Totalfrys debiteras som fullgjord behandling, ingen extra kostnad och första frysåterförandet ingår

Återförande av frysförvarade befruktade ägg

21 500 kr

När embryo/n ej klarat upptining debiteras

0 kr (eventuell kostnad för ultraljudsundersökning kan tillkomma)

Infrysning av ägg, spermier eller embryo och 1 års frysförvaring

4 250 kr

Årlig frysförvaringsavgift ägg, spermier eller embryo per år

3 250 kr/år

Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA)

9 000 kr

Paketpris vid Livio Falun <39 år

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

76 000 kr

Paketpris vid Livio Falun 39-41 år

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 39-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

90 000 kr

Paketpris vid Livio Falun <39 år via hemortsläkare

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer. Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

58 500 kr

Paketpris vid Livio Falun 39-41 år via hemortsläkare

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer. Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 39-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

72 500 kr